Pogoji poslovanja

PODATKI O PODJETJU

Roza zadeve, spletna prodaja, Živojin Jovanović s.p.
Rimska ploščad 4, 2250 Ptuj
Davčna številka: 36509442
Matična številka: 9593322000
Podjetje je vpisano pri Ajpes, izpostava Maribor
IBAN: SI56 0400 0028 1013 888

STARO PODJETJE:
Dišeče zadeve, spletna prodaja, Nastja Tofu s.p.
Rimska ploščad 4, 2250 Ptuj
Davčna številka: 33604665
Matična številka: 8899436
Podjetje je vpisano pri Ajpes, izpostava Maribor
IBAN: SI56 0400 0027 6487 965 (Nova KBM)
Email naslov: info@colourfulsmell.com

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Colourful Smells so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
Spletna trgovina Colourful Smells je spletna trgovina, ki jo upravlja podjetje Roza zadeve, spletna prodaja, Živojin Jovanović s.p.
Podjetje je vpisano v Poslovni register Slovenije z dnem  19.2.2024

PRITOŽBE IN SPORI

V primeru težav se kupec s spletno trgovino Colourful Smells lahko poveže preko elektronske pošte info@colourfulsmell.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih (5) delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v osmih (8)dneh obvestil uporabnika (kupca) o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno in tudi hitro. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

Za te splošne pogoje poslovanja in za vse spore med trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova ali pisno na naslov ponudnika na naslove, razvidne na spletnih straneh ponudnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonsko ureditvijo, ki izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES, Dišeče zadeve s.p. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Zakonska povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

DOSTAVA

Za dostavo kupec izbere svoj naslov ali pa vpišete drug naslov. Prejemnik je v primeru plačila z gotovino, vedno tudi plačnik. Stranka izbere način dostave. V polje »opombe« lahko vpiše še morebitne opombe skrbniku internetne trgovine. Za spletno trgovino dostavo izdelkov opravlja GENERAL LOGISTICS SYSTEMS d.o.o. (v nadaljevanju GLS d.o.o.), Pošta Slovenije d.o.o., oziroma drug pogodbeni dostavljavec Roza zadev.
Dostavna služba si pridržuje pravico, da na primeren način preveri istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotavlja, da naročeno blago izročijo pravemu naročniku. V primeru plačila po povzetju naročene izdelke kupec plača v gotovini ob prevzemu družbi GENERAL LOGISTICS SYSTEMS d.o.o. ali družbi Pošta Slovenije d.o.o. . Dostave se vršijo le med delovniki (pon. -pet.).

CENE IZDELKOV

Naročanje v spletni trgovini Colourful Smells poteka v slovenskem jeziku preko interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izbirate in naročate lahko izdelke, ki so na voljo v seznamu izdelkov. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog in naročila novih. Vse cene so navedene v evrih.

PLAČILO

Plačilo se opravi na enega izmed sledečih načinov: plačilo po predračunu ali plačilo s plačilno oz. kreditno kartico. 

ODSTOP OD POGODBE

Naročilo blaga in storitev lahko kadarkoli, pred potrditvijo naročila, prekličete.

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (elektronski naslov: info@colourfulsmells.com), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti naslednji dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket). Blago je treba vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Pravico do odstopa od pogodbe natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, v nadaljevanju tudi: ZVPot-1)podrobno od 134. člena do 145. člena).

Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odprete, pregledate in če vam ne ustreza, ali pa so bila vaša pričakovanja drugačna, odstopite od nakupa. Ta priporočila ne veljajo, če je izdelek ob nakupu v okvari oziroma ne deluje. V tem primeru gre za uveljavljanje zahtevkov v primeru neskladnosti ali garancije.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe 134. člena Zakona o varstvu potrošnikov pri teh pogodbah (natančneje v 135. členu Zakona o varstvu potrošnikov):

 • o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (npr. personalizirani izdelki);
 • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 • o dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 • o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če:
 • – je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka,
 • – je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in
 • – je podjetje predložilo potrdilo v skladu s šestim odstavkom 132. člena ali z drugim odstavkom 133. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

VRAČILO BLAGA

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu v originalni embalaži, in sicer nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik prav tako odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga ne vrne v originalni embalaži in ima podjetje zaradi tega izgubo pri nadaljnji prodaji.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo.Kupcu se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku v obliki darilnega bona z novim obdobjem veljavnosti.

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema vračila blaga. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Če blago/storitve ne delujejo pravilno ali ne delujejo v skladu z vašimi pričakovanji, nam pošljite sporočilo na info@colourfulsmells.com. Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi blaga/storitev in poškodbam samega blaga ter morebitnim poškodbam drugih stvari.

UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV V PRIMERU NESKLADNOSTI BLAGA

Kot potrošnik imate pravico, da uveljavljate svoje pravice iz naslova neskladnosti blaga ob upoštevanju določil Zakona o varstvu potrošnikov (podrobneje urejeno od 81. člena do 87. člena).

Prodajalec dobavi potrošniku blago, ki izpolnjuje zahteve iz 72., 73. in 74. člena Zakona o varstvu potrošnikov, kadar je to primerno, ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti blaga, če o neskladnosti obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost odkrita. Kupec v obvestilu natančno opiše neskladnost. Kupec lahko obvestilo o neskladnosti sporoč na elektronski naslov info@colourfulsmells.com. Obvestilu je treba priložiti račun ali številko naročila. Kupec mora prodajalcu omogočiti, da blago, za katerega uveljavlja zahtevek iz naslova neskladnosti, pregleda. Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, mora podjetje v roku 8 dni podati potrošniku pisni odgovor.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Pravice iz prvega odstavka 81. člena Zakona o varstvu potrošnikov prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

V primeru neskladnosti blaga je kupec, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v spodaj zapisanem vrstnem redu, upravičen da:

1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Pogoji in roki za vzpostavitev skladnosti so podrobneje določeni v 82. členu Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer med drugim določa:

 • kupec lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga  (rok lahko prodajalec podaljša za največ 15 dni, in sicer glede na naravo, kompleksnost blaga, resnosti neskladnosti itd. O podaljšanju roka mora prodajalec obvestiti kupca pred potekom 30 dnevnega roka.);
 • kupec lahko izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim, razen če je izpolnitev nemogoča, ali predstavlja nesorazmerne stroške v primerjavi z drugim zahtevkom, ob upoštevanjem vseh okoliščin. 

Ne glede na vse zgoraj zapisano, lahko kupec odstopi od pogodbe in takoj zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Uveljavljanje pravice iz naslova neskladnosti blaga natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (podrobneje od 81. člena naprej).

POGODBA IN ARHIVIRANJE POGODBE

Pogodba je sklenjena, ko ponudnik potrdi prejem naročila, in sicer z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na posredovani elektronski naslov. Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Sklenjena pogodba med uporabnikom in prodajalcem ter kopije računov se arhivirajo elektronsko. Uporabnik lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: info@colourfulsmells.com

AVTORSKE PRAVICE

Vsi članki, vodniki po nakupih in slikovno gradivo ter opisi izdelkov so last njihovih avtorjev in se jih brez dovoljenja ne sme razmnoževati.

Prodajalec ne odgovarja za pravopisne, cenovne ali tekstovne napake. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Vse slike izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelkov.


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Roza zadeve, spletna prodaja, Živojin Jovanović s.p., se zavezuje, da bo podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pridobljeni osebni podatki, razen kolikor je v teh pravilih izrecno drugače določeno, ne bodo posredovani tretjim osebam.
V kolikor ni posebej določeno drugače, se uporablja Izjava o zasebnosti.

a) Obdelava spletnih naročil

Osebni podatki pridobljeni ob spletnem naročilu in/ali registraciji (ime, priimek, poštni naslov (primarni in naslov za dostavo), elektronski naslov, telefonska številka, čas in datum registracije in arhiv komunikacije v zvezi s spletnim nakupom ter drugi podatki, pridobljeni ob registraciji, kot so priljubljen način obveščanja, geslo za prijavo in podatki o opravljenih nakupih) se uporabijo za obdelavo uporabnikovega naročila in izpolnitev nakupa oziroma naročila (tudi pošiljanje ponudb, računov in ostalih informacij v zvezi z naročilom) ter ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom. Uporabniku registracija olajša spremljanje preteklih nakupov in krajša nakupni postopek. Podatki, pridobljeni za ta namen, se hranijo do izpolnitve pogodbene obveznosti in izteka zastaralnega roka (na podlagi zakonitega interesa), ali preklica, odjave oziroma zahteve za izbris skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo o varstvu osebnih podatkov.

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, upravljavec ne bo mogel izpolniti naročila, saj nima za to potrebnih podatkov.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s spletnim nakupom.

b) Odgovori preko spletnega obrazca

Ob uporabi spletnega obrazca na spletni strani colourfulsmells.com, se podatki (ime, priimek, e-naslov in telefonska števila) uporabijo za odgovor uporabniku. Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je v privolitvi posameznika v komunikacijo preko kontaktnega obrazca.

c) Pošiljanje elektronskih sporočil

Ob prijavi na elektronske novice na spletni strani colourfulsmells.com, bo Roza zadeve, spletna prodaja, Živojin Jovanović s.p. uporabil osebne podatke (ime, priimek, e-naslov, IP, naslov, telefon in mesto prijave ), ki jih uporabnik posreduje za namen pošiljanja elektronskih sporočil (novice, oglasna sporočila, obvestila o tekočih akcijah ipd.). Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo do preklica, odjave oziroma zahteve za izbris skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo o varstvu osebnih podatkov oziroma dosege namena, zaradi katerega so se podatki zbirali.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je privolitev posameznika v prejemanje e-novic.

Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva dostop do podatkov, ki jih o njem hrani Roza zadeve, spletna prodaja, Živojin Jovanović s.p. Prav tako lahko kadarkoli zahteva popravek, omejitev ali preprečitev uporabe za posamezen namen obdelave, izbris ali prenos podatkov ter vloži ugovor pri Roza zadeve, spletna prodaja, Živojin Jovanović s.p. oz. prijavo pri informacijskem pooblaščencu. Uporabnik lahko obdelavi osebnih podatkov ugovarja, prav tako pa ima pravico do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Uporabniki osebnih podatkov

Dostop do osebnih podatkov imajo zgolj s strani upravljavca pooblaščene osebe (npr. zaposleni) ali pogodbeni partnerji, s katerimi ima upravljavec sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Podatki so lahko posredovani:

 • izvajalcem obdelave podatkov in informacijskih storitev, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne trgovine in njene izboljšave (gostovanje na strežniku, izboljšanje uporabniške izkušnje, navigacije, e-mail marketing, …);
 • marketinškim agencijam za namen ponovnega trženja;
 • izvajalcem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (dostavne službe ipd.), vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila;
 • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, inšpektorat ipd.).

Osebni podatki se ne iznašajo v države izven EU ali EGP.

Način spremembe, dostopa ali izbrisa osebnih podatkov:

Uporabnik lahko spremeni podatke, zahteva dostop ali izbris preko svojega uporabniškega računa.

Varnost

Roza zadeve, spletna prodaja, Živojin Jovanović s.p. se poslužuje ukrepov za zagotavljanje varnosti in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov ter se zavezuje, da jih sama ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje, hrani in in varuje v skladu z veljavno zakonodajo.

KONČNE ODLOČBE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja.

O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja, bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani colourfulsmells.com. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja predmetni portal.

9
  9
  Tvoja košarica
  Jinxy gobica, rumena
  1 X 2,00  = 2,00 
  Jinxy gobica, zelena
  1 X 2,00  = 2,00 
  Jinxy gobica, modra
  1 X 2,00  = 2,00 
  Jinxy krpica, rumena
  1 X 1,00  = 1,00 
  Jinxy krpica, roza
  1 X 1,00  = 1,00 
  Jinxy krpica, vijolična
  1 X 1,00  = 1,00 
  PEZ darilni set Harry Potter igračka
  1 X 8,00  = 8,00 
  PEZ darilni set Frozen
  1 X 8,00  = 8,00 
  Scroll to Top